Coa chegada da primavera é o momento de empezar a poñer a punto o noso xardín para lograr máis adiante unha gran alfombra verde de céspede san e uniforme.

O céspede natural é un ser vivo e como tal necesita uns coidados e mantemento adecuados que realizados da maneira correcta permitiranos ter un céspede en perfecto estado.

Para o mantemento do céspede na primavera hai  varias tarefas fundamentais: aireado, escarificado, recebado, resiembra, abonado e rega, entre outras. Todas estas son clave para asegurar o éxito do noso céspede.

 

  1. AIREADO

O aireado consiste en picar a terra para que se osixene. Co tempo, o céspede acaba compactándose, o que impide ás raíces crecer en condicións óptimas e recibir a auga que necesitan.

Esta tarefa  tenta compensar a compactación extraendo pequenos terrones do chan. Para levalo a cabo tes ferramentas como a forca de man de 4-6 púas, a forca de man con púas ocas ou máquinas aireadoras profesionais (sacabocados).

 

  1. ESCARIFICADO

escarificador-cesped
O escarificado consiste en rabuñar superficialmente o terreo para eliminar todo o posible o feltro; capa fina de 1 ou 2 cm de espesor que se forma na superficie do céspede. É unha masilla formada por terra, restos de raíces e de follas que se foron acumulando aí. Ao ser bastante impermeable, impide que pase ben cara ás raíces a auga, os abonos e o aire favorecendo a aparición de fungos e pragas.

Podes facelo manualmente usando un anciño en superficies pequenas, ou utilizando unha máquina escarificadora para zonas máis extensas.

É moi conveniente realizar todos os anos un escarificado na primavera.

 

  1. RECEBADO

Unha vez feito xa sexa un escarificado ou un aireado, é conveniente achegar fertilizantes químicos ou facer un recebo. Será unha mellora para o chan que o céspede agradecerá con seguridade.

O recebado consiste nun material composto por area de sílice e materia orgánica que se lle engade ao céspede  e favorece o desenvolvemento de novas raíces.

 

  1. RESIEMBRA

En ocasións xorden calvas no céspede, onde deberás resembrar. Antes de facelo debes mellorar a zona onde se produciu esa calva. Unha das mellores épocas para facelo é o inicio da primavera. Podes aproveitar os labores de recebo para resembrar.

 

  1. ABONADO

O abonado tamén é unha parte importante do mantemento do céspede na primavera, xa que nesta época é cando o céspede ten maior demanda de nutrientes.

O Nitróxeno é a compoñente clave para a nutrición do céspede, polo que recomendamos os abonos de liberación lenta, xa que aseguran unha nutrición axustada ás necesidades do céspede. Outra opción é utilizar mantillo como abono, que ademais mellora a estrutura e a actividade microbiana do chan.

No outono e verán, para preparalo para a tensión de temperaturas (altas e baixas), é mellor utilizar un fertilizante potásico, e para seméntaa, un rico en fósforo.

 

  1. REGA

Sistema_riego_jardinA rega é outro dos factores decisivos para ter un céspede de calidade. Leste debe facerse en función do tipo de herba e para a súa correcta utilización teremos que considerar aspectos como o volume de auga a achegar, a frecuencia da rega, hora do día apropiada, modos de regar (con mangueira ou automatizado), etc.

Para un uso eficaz da auga, en épocas de calor non regues nas horas centrais do día, non só para evitar a perda por evaporación senón tamén para protexer as follas das queimaduras.

Lembra que as regas máis abundantes e espaciados incentivan a profundización das raíces e, por tanto, unha maior resistencia á seca.

 

Con estes consellos para o mantemento de céspede na primavera, non ten que ter ningún problema co seu céspede de fronte ao verán.

 

Esperamos que este artigo sírvache de axuda. Se che parece interesante compárteo coas túas amizades e síguenos en Facebook , Twitter, Youtube

Ferretería Rinxela, a túa ferretería en Vigo