Av. Do Aeroporto, 594, 36215 Vigo, Pontevedra
986 48 72 40


Póñase en contacto connosco

  1. Responsable dos datos: Rinxela Ferr SLU
  2. Propósito dos datos: póñase en contacto co interesado.
  3. Almacenamento dos datos: non se almacenan, só se usan para poñerse en contacto co interesado que enche o formulario.
  4. Dereitos: En calquera momento pode limitar, recuperar e borrar a súa información, consultar como no noso Política de privacidade.