AVISO LEGAL

O propietario desta web é Rinxela Ferr S.L.U ..

CIF: B36966836.

Localización:

Av. Aereopuerto, 594

36215 - Vigo

Teléfonos: 986 288 005

Fax: 986 486 104

Para contactar por correo electrónico faga clic aquí.

 AVISO LEGAL

Os termos e condicións establecidos neste Aviso Legal (en diante, as "Regras") están destinadas a informar, regular o uso e acceso dos usuarios (en diante, o "Usuario" ou "usuarios") a todas as páxinas web que aparece baixo o dominio rinxela.com (en diante, "a páxina"). A páxina eo seu contido son propiedade e son xestionados por Rinxela S.L.U.

 

1. Datos de identificación de Rinxela S.L.U.

 

1.1. Rinxela S.L.U., (en diante denominada Rinxela S.L.U.).

1.2. Para calquera información, dúbida, consulta ou suxestión, os usuarios poderán contactar a Rinxela S.L.U. a través do enderezo de correo electrónico ou no número de teléfono de atención ao cliente do teléfono) e, previa cita, en .rinxela @ rinxela.com e, previa cita, na dirección Avda. Aereopuerto, 594 (36215 - Vigo) .

 

2. Uso da páxina.

 

2.1. Acceder e navegar pola páxina implica que o Usuario acepta de forma total e sen reservas todas e cada unha das Regras na versión publicada por Rinxela Ferr S.L.U. no momento en que o usuario accede á páxina. Polo tanto, o Usuario debe ser consciente da importancia de consultar as regras cada vez que acceda á páxina. no momento en que o usuario accede á páxina. Polo tanto, o Usuario debe ser consciente da importancia de consultar as regras cada vez que acceda á páxina.

2.2. O Usuario comprométese a utilizar a páxina e os servizos dispoñibles a través dela, de conformidade coa Lei, a moral, os bos costumes e a orde pública, de xeito que co previsto neste regulamento.

2.3. Rinxela Ferr S.L.U. pode, para maior agilidade no funcionamento da páxina e en beneficio dos Usuarios, modificar unilateralmente, en calquera momento e sen previo aviso, o contido e os servizos prestados ou calquera aspecto da páxina. Así mesmo, resérvase o dereito de modificar unilateralmente e sen previo aviso calquera dos termos e condicións das Regras, nos termos e condicións que considere oportunos e terá efecto a partir do momento da súa publicación. Estas modificacións poden ser comunicadas persoalmente aos Usuarios Rexistrados. pode, para maior agilidade no funcionamento da páxina e en beneficio dos Usuarios, modificar unilateralmente, en calquera momento e sen previo aviso, o contido e os servizos prestados ou calquera aspecto da páxina. Do mesmo xeito, Rinxela Ferr S.L.U. resérvase o dereito de modificar unilateralmente, sen preaviso, calquera dos termos e condicións das regras, nos termos e condicións que considere oportunos e terá efecto a partir do momento da súa publicación. Estas modificacións poden ser comunicadas persoalmente aos Usuarios Rexistrados.

2.4. Os usuarios deben observar calquera instrución que, a través do correo electrónico ou da páxina, Rinxela Ferr S.L.U. ou o seu persoal, debidamente autorizado, imparte.

 

3. Protección de datos persoais dos Usuarios por Rinxela Ferr S.L.U.

 

3.1. Rinxela Ferr S.L.U. informa que os datos que proporcionan os Usuarios a través da páxina, serán incorporados a ficheiros de propiedade, consentindo expresamente a súa recollida e tratamento, cuxo obxectivo é manter relacións comerciais, recibir información e produtos e servizos publicitarios de Rinxela Ferr SLU, xa sexa por medios tradicionais e electrónicos.

3.2. O titular dos datos terá en todo momento o dereito de acceso ao ficheiro, poder exercer os dereitos de rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na lexislación de protección de datos. Igualmente, o consentimento do usuario para o tratamento e transferencia dos seus datos persoais será revogable en todo momento. Para estes fins, será suficiente contactar a Rinxela Ferr S.L.U .. a través do correo electrónico rinxela@rinxela.com ou por correo ao acto. Departamento de Atención ao Cliente na dirección Avda. Aereopuerto, 594

36215 - Vigo

 

3.3. Rinxela Ferr S.L.U. asegura que tomou as medidas de seguridade adecuadas nas súas instalacións, sistemas e ficheiros. Do mesmo xeito, Rinxela Ferr S.L.U. garante a confidencialidade dos Datos de carácter persoal, aínda que revelará ás autoridades públicas competentes as Datos de carácter persoal e calquera outra información que teña en posesión ou sexa accesible a través dos seus sistemas e que se esixe de conformidade coas disposicións legais e reguladoras aplicables ao caso.

3.4. Por favor, lea a sección específica sobre Protección de datos e Política de privacidade na páxina de rinxela.com, así como en cada sección onde o usuario debe ingresar datos persoais.

4. Propiedade Intelectual e Dereitos de Autor.

 

4.1. Toda a información contida na páxina, incluíndo deseño gráfico é propiedade de Rinxela Ferr SLU. Os usuarios que acceden esta web pode ver a información nel contida e transferir ou reproducir-lo no seu sistema de ordenador, sempre que os elementos non máis tarde cedido a terceiros ou instalado nun servidor conectado a Internet ou a unha rede local. Non se admite, sen prexuízo do disposto no Regulamento do, distribución, modificación, transmisión, comunicación pública, reprodución ou calquera outro acto de parte ou todo o posta na páxina, sen autorización previa da Rinxela Ferr S.L.U ..

4.2. O usuario debe utilizar os contidos e información recollidos no sitio de forma dilixente, correcta e legal, e específicamente, só para uso persoal e non comercial. Calquera reprodución ou copia, distribución ou publicación de calquera tipo de contido das informacións publicadas no sitio web sen permiso previo por escrito da Rinxela Ferr S.L.U. está prohibido. Pódese solicitar a autorización para a reprodución á dirección de correo electrónico rinxela@rinxela.com.

4.3. No caso de calquera usuario ou terceiro considere que calquera dos contidos da páxina foi introducido na mesma con violación de dereitos de autor ou outros dereitos de protección da propiedade intelectual, por favor comunicarse Rinxela Ferr S.L.U. Nesta circunstancia, o envío de notificacións ao enderezo de correo-e, incluíndo polo menos o seguinte: rinxela@rinxela.com

a) Nome, enderezo, número de teléfono e enderezo de correo electrónico do solicitante.

b) Datos do titular dos dereitos de autor ou outros dereitos de protección de propiedade intelectual que puidesen infrinxerse.

c) Indicación de contido e localización infrinxidos na páxina

d) Declaración de que a introdución dos contidos foi introducida sen autorización expresa do titular dos dereitos de autor ou outros dereitos de propiedade intelectual. Sen prexuízo do disposto nos números anteriores, rinxela@rinxela.com resérvase o dereito de defenderse contra as alegacións baseadas en normas vixentes en materia de publicidade e os dereitos de autor ou outros dereitos de protección da propiedade intelectual.

 

5. Hipervínculos.

 

5.1. No caso de que a páxina refírese a ligazóns publicitarias ou sitios web de terceiros, Rinxela Ferr S.L.U. non obrigado a controlar e non controla, aproba nin posúen os servizos, contidos, datos, arquivos, produtos e todo tipo de material na páxina ou de terceiros sitios, para Rinxela Ferr S.L.U. non será responsable en ningún caso por legalidade dos contidos que / s páxina / s, sendo responsabilidade exclusiva do terceiro, a título de exemplo e non limitación, o Estado de dereito, a moral, os bos costumes ea orde pública, a contido, de xeito que aqueles non danen os dereitos de terceiros. A existencia dun hipervínculo non implica ningunha relación entre Rinxela Ferr S.L.U. e do titular do sitio web no que está establecido.

5.2. Aqueles usuarios ou a terceiros co obxectivo de establecer unha ligazón coa páxina que garantir que a ligazón só permite o acceso ás páxinas ou servizos da páxina, pero non o fixo, pero non limitado a, reprodución de contidos, deep-ligazóns , navegadores, manifestacións inexactas ou incorrectas, sobre os contidos ou a páxina. Excepto para os sinais que son parte da ligazón, o usuario garante que a páxina web na que o hiperenlace non contén marcas, nomes comerciais, sinais, nomes, logotipos, slogans ou calquera tipo de sinal distintivo pertencente a Rinxela Ferr SLU .

 

6. Exclusión de garantías e responsabilidade.

 

6.1. Rinxela Ferr S.L.U. non garante a fiabilidade, dispoñibilidade ou continuidade do seu sitio web ou os servizos dispoñibles para o usuario, de xeito que calquera responsabilidade é eliminada por danos e / ou prexuízos de calquera tipo que pode ser debido á falta de dispoñibilidade, fIABILIDADE a continuidade do seu sitio web ou os seus servizos, pero vai facilitar, na medida do posible asistencia, técnica para a persoa afectada.

6.2. Dentro dos límites establecidos pola lei, Rinxela Ferr S.L.U. Non pode asumir ou asumir calquera reclamación resultante da falta de veracidade, integridade e / ou actualizar o contido ea información de calquera tipo contido na páxina.

6.3. Rinxela Ferr S.L.U. ningunha obriga de controlar e non controla previamente, a ausencia de virus ou elementos nos contidos que poidan producir alteracións no software ou hardware de usuarios ou visitantes da páxina, para que non será responsable por danos ou danos de calquera natureza que puidesen derivarse deles.

6.4. O usuario responsable de danos e / ou perda de calquera natureza que Rinxela Ferr S.L.U. pode sufrir como resultado dunha violación por parte do usuario da lei ou calquera das regras contidas no presente Aviso Legal.

 

7. Salvagarda dos estándares.

 

Se calquera termos e condicións deste Reglamento for declarada non válida ou inexeqüível, as demais disposicións permanecerán nos termos acordados. Rinxela Ferr S.L.U. comprométese a substituír o estipulamento afectado pola nulidade o máis próximo posible á intención inicialmente perseguida.

 

8. Lei aplicable e competencia xurídica.

 

Estas regras están rexidas pola lei española. Rinxela Ferr S.L.U. e usuarios, para a resolución de calquera controversia que poida xurdir en canto á súa validez, execución, cumprimento ou resolución, total ou parcial, están suxeitos, con renuncia expresa a súa propia xurisdicción ou calquera outro que, cando proceda, podería corresponden, á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Vigo (España).